تجهیزات ثابت

تجهیزات ثابت به تجهیزاتی گفته می شود که در حین کار بر خلاف تجهیزات دوار هیچگونه حرکتی نداشته و کاملا ثابت می باشند و نقطه مقابل تجهیزات دوار می باشد که عبارتند از  :

  • انواع مخازن
  • انواع مبدل
  • انواع کوره
  • انواع راکتور
  • انواع فیلتر ها و …